014 / 82.14.48 •

Incasso Procedures

Incasso Procedures

Tags Incasso procedures kunnen voor een leek nogal direct en 'grof' lijken. Elke stap binnen een incasso procedure is echter een doordachte volgende zet naar het einddoel; een betaalde factuur. Hoe die stappen in zijn werk gaan en wat de courante procedures zijn bespreken wij in deze categorie.

Dankzij onze blogberichten en tips over Incasso Procedures, zal je al snel wijzer worden.
Feb 15

Deurwaarder sturen: hoe werkt dat?

Als incassobureau krijgen wij regelmatig te maken met klanten die hun facturen niet op tijd betalen. Het sturen van betalingsherinneringen en aanmaningen leidt soms niet tot betaling en dan moet er een volgende stap worden gezet. Het inschakelen van een deurwaarder kan dan een effectieve oplossing zijn. Maar hoe werkt dat precies?

Apr 15

Onbetaalde Facturen? Zo Pakt U Ze Aan

Iedere ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met onbetaalde facturen. Hoe moet je hiermee omgaan en hoe wordt uw factuur zo snel mogelijk betaald?

Apr 01

Uitstel van Betaling

Het kan al eens gebeuren dat een klant voor uitstel van betaling vraagt. Misschien heb je dit recent voorgehad, viel je uit de lucht en wist je niet wat te doen. Daarom proberen wij de belangrijkste vragen rond uitstel van betaling hieronder te beantwoorden.

Mar 31

Hoe facturen betaald krijgen tijdens de Corona crisis?

Ook tijdens COVID19 blijven debiteurenbeheer en factuurinvordering ontzettend belangrijk. Maar hoe krijgt u openstaande facturen betaald zonder onnodige kosten of imagoschade?

Mar 27

Wie betaalt de kosten van het incassobureau?

Wie betaalt de kosten van het incassobureau?

In België zijn incassobureaus gebonden aan een aantal regels wat betreft de kosten voor een incasso.
Feb 21

Factuur uit Handen Geven

Een factuur uit handen geven zodat de druk van schulden innen van uw schouders valt? Incassobureau Trivion, een incassobureau met force, wapent uw bedrijf tegen wanbetalers.

Feb 11

Achterstallige facturen laten invorderen

Achterstallige facturen laten invorderen... Jammer genoeg moet elke ondernemer vroeg of laat iemand daarvoor inschakelen.

Oct 15

Deurwaarder of Gerechtsdeurwaarder - Wat is het verschil?

In principe mag iedereen een minnelijke invorderingsprocedure uitvoeren. U kan dus zelf uw wanbetalers aanpakken of een advocaat, notaris, deurwaarder of incassobureau inschakelen. Omdat er aan zo’n minnelijke invorderingsprocedure bepaalde wettelijke regels verbonden zijn waaraan elke schuldeiser zich moet houden, kiezen de meeste ondernemers eerder voor een professional. Maar kan u zomaar een deurwaarder sturen naar uw klanten en waarom kiezen de meeste ondernemers toch voor een incassobureau?

Aug 15

Minnelijke Invordering

Bij Trivion doen we aan minnelijke invordering d.w.z. dat wij voor u een schuldenaar aansporen tot betaling van de schulden. Wij nemen dus het ganse proces van u over, zo moet u geen vervelende telefoongesprekjes houden, geen aanmaningsbrieven meer sturen, etc. Wij doen het nodige om de klant aan te zetten zijn schuld te betalen.

Jul 31

Klant Wil Niet Betalen... Wat Nu?

Een klant wil niet betalen... Wat kan je doen? Ontdek welke stappen je kan ondernemen en hoe Incassobureau Trivion jou daarbij kan helpen.

Jul 25

Achterstallige Facturen

Achterstallige facturen... daar krijgt iedere ondernemer vroeg of laat wel eens mee te maken. Hoe moet je daarmee omgaan en hoe incasseer je de betaling? Dat legt Incassobureau Trivion uit in dit blogbericht:

Mar 19

5 Redenen waarom jij (onterecht) twijfelt om facturen in te vorderen

Onbetaalde en te laat betaalde facturen zijn nefast voor de cash flow van je bedrijf. Raar genoeg wachten veel ondernemers te lang voor ze beslissen om verdere stappen te ondernemen. Dit zijn de meest voorkomende redenen die wij te horen krijgen en waarom deze onterecht zijn.

Feb 28

Help! Mijn Klant Kan Niet Betalen!?

Wat kan je doen als een klant zijn factuur niet wil betalen? Ontdek hoe je onbetaalde facturen kan vermijden en wat de volgende stap is als een klant niet kan betalen.

Jan 31

Onze Specialiteit: B2B Incasso's

De professionele medewerkers van Incassobureau Trivion staan hoog aangeschreven voor B2B incasso's. In 92% van de gevallen vereffend de debiteur zijn schuld.

Jan 29

Incassobureau voor Debiteuren in het Buitenland

Ook debiteuren die zich in het buitenland bevinden zijn voor incassobureau Trivion geen probleem.

Dec 27

Incasso No Cure, No Pay: Wat is dat?

No Cure, No Pay. Vier woorden die u al vaak gehoord zal hebben in uw zoektocht naar een partner voor je incasso's. Maar wat is dat nu juist?

Nov 30

Openstaande facturen incasseren? Zo pakt u dat aan

Iedere ondernemer moet vroeg of laat openstaande facturen incasseren. Hoe ga je daarmee om en hoe wordt uw factuur zo spoedig mogelijk betaald?

Nov 02

Wanneer kan je een incassobureau inschakelen?

Wanneer kan je een incassobureau inschakelen? De praktijk leert ons dat onbetaalde facturen doorgaans vergetelheden zijn. Daarom is het belangrijk om eerst een keer contact op te nemen met je klant om dit na te gaan. Blijkt enkele dagen daarna echter dat de gemaakte afspraken niet nagekomen zijn? Dan is het misschien toch tijd om een derde partij te overwegen.

Sep 25

Beter Factureren met deze 5 Tips

Er zijn nog veel te veel ondernemers die hun facturen alleen maar per post versturen. Ze drukken de factuur af, steken ze in een enveloppe, plakken de postzegel erop en laten de postbode zijn werk doen. Tip nummer 1 kaart dit probleem aan, dus laten we er meteen invliegen.

Jul 31

Een Aanmaning tot Betaling Versturen?

Een aanmaning tot betaling is dwingender van toon dan een betalingsherinnering. Het is dan ook de bedoeling om uw debiteur een allerlaatste kans te geven om zijn/haar factuur te betalen.

Jul 17

Help! Mijn Klant Wil Niet Betalen!?

Wat kan je doen als een klant zijn factuur niet wil betalen? Ontdek hoe je onbetaalde facturen kan vermijden en wat de volgende stap is als een klant niet wil betalen.

Apr 20

Wat Kan Een Incassobureau Allemaal Doen?

Wanneer u een schuld niet tijdig betaald heeft, kan de leverancier een incassobureau in te schakelen. Het incassobureau kan dan in naam van de schuldieser het bedrag bij u proberen te innen. Maar wat kan een incassobureau nu juist allemaal doen?

Feb 19

Incassobureau Trivion

Heeft u vragen over een onbetaalde factuur? Of heeft u vragen voor de diensten van ons incassobureau? Toets gerust ons telefoonnummer in en neem contact met ons op.

Vragen over dit artikel? Neem gerust even contact op met incassobureau Trivion voor extra uitleg!

014 / 82.14.48