014 / 82.14.48 •

Deurwaarder of Gerechtsdeurwaarder - Wat is het verschil?

15 October 2019

In principe mag iedereen een minnelijke invorderingsprocedure uitvoeren. U kan dus zelf uw wanbetalers aanpakken of een advocaat, notaris, deurwaarder of incassobureau inschakelen. Omdat er aan zo’n minnelijke invorderingsprocedure bepaalde wettelijke regels verbonden zijn waaraan elke schuldeiser zich moet houden, kiezen de meeste ondernemers eerder voor een professional. Maar kan u zomaar een deurwaarder sturen naar uw klanten en waarom kiezen de meeste ondernemers toch voor een incassobureau?

Het verschil tussen een deurwaarder en een gerechtsdeurwaarder

U kan een deurwaarder sturen naar uw klant om onbetaalde facturen voor u te innen via een minnelijke incassoprocedure. Hierbij treedt de deurwaarder in dialoog met de niet-betalende klant om een betalingsregeling af te spreken. Hij volgt deze regeling en de bijhorende communicatie voor u op tot de schuld wordt vereffend. Deze minnelijke aanpak is precies wat u ook van een advocaat of een incassobedrijf mag verwachten.

Enkel wanneer de deurwaarder een uitvoerbare titel verkrijgt, spreken we van een gerechtsdeurwaarder. Zo’n uitvoerbare titel kan bijvoorbeeld een vonnis van de rechter zijn, waarbij de schuldeiser wettelijk verplicht wordt om de openstaande schuld te betalen. De procedure verandert op dit moment van een minnelijke invordering naar een gerechtelijke invordering. Enkel indien de schuldenaar de openstaande som niet tijdig betaalt, KAN een gerechtsdeurwaarder uitvoerend beslag leggen en bijvoorbeeld de inboedel van de wanbetaler aanslaan en verkopen. U kan dus niet zomaar een deurwaarder sturen met het oog op inbeslagname van goederen zonder gerechtelijk vonnis.

Dan maar eerst naar de rechtbank voor onbetaalde facturen?

U kan een advocaat inschakelen om een gerechtelijk vonnis (bijvoorbeeld een betalingsbevel) af te dwingen, maar deze aanpak heeft enkele belangrijke nadelen:

  • De gerechtskosten en advocatenfacturen lopen snel op. Bevindt de wanbetaler in kwestie zich in een financieel moeilijk parket, dat verlagen die extra kosten de kans op succesvolle inning aanzienlijk.
  • Een gerechtelijke uitspraak laat enige tijd op zich wachten en het duurt doorgaans vrij lang tot u effectief een betaling zal zien verschijnen.
  • Uw klant zal dergelijke drastische maatregelen mogelijks niet appreciëren wat een eventueel toekomstige samenwerking kan bedreigen.

Tegenwoordig kan u trouwens enkel nog voor betwiste facturen naar de rechtbank trekken. De zogenoemde Potpourri-wet van Minister van Justitie Geens stelt immers dat ONbetwiste B2B-facturen voortaan eerst door een advocaat behandeld moeten worden. Die bepaalt of een dossier al dan niet in aanmerking komt voor “snelle betaling” via een gerechtsdeurwaarder. De advocaat zal een deurwaarder sturen om de schuld in te vorderen via een minnelijke procedure. Enkel indien nodig stelt die een proces-verbaal op dat eventueel alsnog in de rechtbank aangehaald kan worden bij betwisting.

Deze Potpourri wet heeft vooral als doel om de rechtbanken te ontlasten waardoor ze zich meer op hun kerntaken kunnen focussen. Ze volgt ook de Europese regelgeving inzake betalingsachterstand bij handelstransacties, die summiere rechtspleging beveelt om achterstand te bestrijden.

Kortom, voor ONBETWISTE facturen moet u voortaan eerst een advocaat aanspreken en enkel bij betwisting kan u nog bij de rechtbank terecht.

Toch maar een incassobureau dan?

Er zijn meerdere redenen waarom een incassobureau zoals Trivion inschakelen een verstandige keuze is:

  • de invorderingsprocedure verloopt correct en volgens de wettelijke voorschriften
  • u heeft slechts 1 contactpersoon die het hele dossier van minnelijke fase tot en met de eventuele rechtszaak voor u opvolgt
  • er wordt vooral gefocust op de minnelijke fase, want dat is en blijft de snelste manier om schulden te innen en betalingen op uw rekening te krijgen. Enkel indien onvermijdelijk, wordt een gerechtelijke procedure opgestart.
  • de incassokosten zijn aanzienlijk lager dan wanneer u een advocaat, deurwaarder en rolrechten moet betalen.
  • Relatief hoge slaagkans en u kan uw klant recht in de ogen blijven kijken

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen: