014 / 82.14.48 •

Hoe facturen betaald krijgen tijdens de Corona crisis?

31 March 2020

Ook tijdens COVID19 blijven debiteurenbeheer en factuurinvordering ontzettend belangrijk. Maar hoe krijgt u openstaande facturen betaald zonder onnodige kosten of imagoschade?

Wat met incasso in Corona tijden?

Hoe meer het COVID19-virus zich verspreidt, hoe meer particuliere gezinnen en bedrijven zich afvragen hoe ze openstaande facturen betaald krijgen. Zowel de inkomende als de uitgaande facturen stapelen zich op terwijl de onzekerheid over het beschikbare budget almaar toeneemt.

Niemand weet hoe lang het nog zal duren voor de situatie normaliseert en de economie weer aantrekt. Ondanks de vele financiële steunmaatregelen van de overheid voor bedrijven en werknemers is het onzekerheid troef. En dat gaat nog even duren...

Wat kunnen we dan NU doen om openstaande facturen betaald te krijgen en toch nog enige cashflow te garanderen? Mag u als bedrijf openstaande vorderingen innen? Is incasso ethisch verantwoord in deze tijden? En hoe pakt u dat dan best aan? Met de tips van incassobureau Trivion kan u de financiële impact van deze malaise toch enigszins beperken.

Een beetje menselijkheid mag (en moet), maar niet tot elke prijs

Natuurlijk heeft u als ondernemer begrip voor uw debiteuren. Gezondheid komt nu eenmaal op de eerste plaats. In moeilijke tijden wilt u klanten ook niet belasten met bijkomende financiële kopzorgen. Alleen is de financiële gezondheid van úw bedrijf ook belangrijk!

Van zodra de economie vertraagt, dreigen heel wat bedrijven in financiële moeilijkheden te komen of zelfs failliet te gaan. Dat is voor niemand een goede zaak. Eens we het Corona virus bedwongen hebben, is het aan de overlevende bedrijven om de economie terug gezond te krijgen. Die leveren immers een groot deel van de nodige inkomsten om bijvoorbeeld onze gezondheidszorg te ondersteunen. Elke onderneming, ongeacht de sector of de grootte, telt. Ook uw bedrijf!

Hoe facturen betaald krijgen?

Facturen incasseren via de rechtbank? Kan zeker, maar die rechtbanken hebben andere prioriteiten in deze uitzonderlijke tijden. Juridische invorderingsprocedures duren momenteel langer dan gebruikelijk. Huisbezoeken door bijvoorbeeld (gerechts)deurwaarders houden dan weer gezondheidsrisico’s in.

Onbetaalde facturen innen vanop afstand is momenteel de enige verantwoorde optie. En net daar zijn de systemen en processen van professionele incassokantoren zoals Trivion perfect op voorzien. Digitale communicatieprocessen en een online platform om elke actie in een invorderingsdossier op te volgen, ... We hebben alle tools in huis en de processen onder de knie om snel en efficiënt openstaande facturen te innen.

Elk nadeel heeft zijn voordeel

Door de Corona-maatregelen verblijven of werken heel wat debiteuren momenteel thuis. Daardoor zijn ze optimaal bereikbaar wat de doorlooptijd van minnelijke incassodossiers aanzienlijk verkort.

Hoe facturen invorderen tijdens Corona?

Wat kan je zelf doen

Voorkomen is beter dan genezen. Het proactief aanmoedigen van tijdige betalingen, bespaart u en uw debiteuren kopzorgen en kosten achteraf.

  • Geef debiteuren niet de indruk dat van uitstel afstel komt. Blijf kort op de bal spelen door tijdig te facturen en stipt betalingsherinneringen te versturen!
  • Verminder het risico op grote openstaande facturen met transparante en gespreide voorschotfacturen en deelfacturen.
  • Beloon klanten die voor de vervaldatum betalen met een korting voor contante betaling.

Als de betaling uitblijft

Wacht vooral niet te lang om een professioneel incassokantoor in te schakelen en een invorderingsdossier op te starten. Hoe sneller de opstart, hoe groter de slaagkans om facturen betaald te krijgen.

“Meer dan ooit is een kostenbesparende aanpak aan de orde. Niemand heeft er baat bij dat debiteuren hoge incassokosten moeten betalen bovenop de openstaande hoofdsom. Minnelijke factuurinvordering is nu de enige juiste keuze!”

Bij Trivion geniet minnelijke invordering van facturen altijd de voorkeur. Zeker nu. Nog meer dan anders zetten we in op deze succesfactoren om onbetaalde facturen betaald te krijgen:

  • Voldoende tijd per debiteur bij telefonische incassogesprekken om de financiële situatie en de betalingsmogelijkheden correct in te schatten.
  • Bewuste keuze voor meest kostenbesparende aanpak zodat incassokosten niet onnodig oplopen. Hoe sneller de debiteur betaalt, hoe lager de kosten.
  • Beter in onderling overleg een haalbaar afbetalingsplan (zelfs met langere betaaltermijnen) dan totale wanbetaling. Dialoog werkt!
  • Waar mogelijk juridische vervolgprocedures vermijden, maar deze zeker niet uitsluiten en dit duidelijk aan debiteuren communiceren.

Wat met uw bedrijfsimago?

Veel ondernemers denken ten onrechte dat facturen invorderen tijdens Corona tijden nadelig is voor het bedrijfsimago. Niets is minder waar! Dat u ook in uitzonderlijke tijden een correcte administratie voert, getuigt net van professionalisme. Zeker als u voor een begripvolle, ethisch verantwoorde en minnelijke aanpak kiest.

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen:

Ontvang onze gratis e-book.

Nieuwsbrief