014 / 82.14.48 •

Klant Wil Niet Betalen... Wat Nu?

31 July 2019

Een klant wil niet betalen... Wat kan je doen? Ontdek welke stappen je kan ondernemen en hoe Incassobureau Trivion jou daarbij kan helpen.

De klant moet tijdig protesteren

Volgens de wet mag je elke niet-betwiste factuur als een geaccepteerde factuur beschouwen. Dat wil dus zeggen dat deze betaald moet worden door klant. En dan hebben we het specifiek voor facturen gericht aan ondernemingen, want bij facturen aan particulieren gelden andere principes. Er wordt van een handelaar verwacht enig professionalisme voor de dag te leggen en binnen een redelijke termijn te protesteren als hij/zij een factuur niet wil betalen.

Wat is een redelijke termijn? Dat is helaas niet gespecifieerd, maar doorgaans houdt men in de praktijk rekening met een termijn van ongeveer 2 weken na ontvangst van de factuur.

Hoe moet een klant een factuur betwisten?

Een klant kan op verschillende manieren een factuur betwisten. Dat kan bijvoorbeeld met een aangetekende brief of een e-mail. Het is daarom geen slechte zaak om in de Algemene Voorwaarden van je onderneming te vermelden hoe en wanneer facturen geprotesteerd kunnen worden.

Oké, maar mijn klant betwist een factuur... Wat nu?

Als je klant een factuur betwist en hiervoor een duidelijke reden opgeeft, bijvoorbeeld:

  • De factuur is niet correct opgesteld of vermeldt foutieve facturatiegegevens
  • De prestaties stemmen niet overeen met wat er werd afgesproken
  • De goederen zijn beschadigd toegekomen

Dan is dat goed nieuws. Dat wil zeggen dat je de fout kan rechtzetten! Je kan bijvoorbeeld een nieuwe factuur maken of nieuwe goederen verzenden, etc. Doorgaans volstaat het om via een dergelijk commercieel voorstel de klant te overhalen om alsnog te betalen.

Maar als de klant laattijdig protesteert of geen duidelijke reden geeft, dan wordt het wat lastiger...

Heeft de klant al een deel (of alle) goederen verbruikt? Dan gaat het nogal moeilijk worden om problemen of schade op te merken. In dergelijke gevallen verwijst u best naar de manier van protesteren die in de Algemene Voorwaarden worden gestipuleerd. Hopelijk is dat een goed argument voor de klant om zijn protest te laten vallen. Als dat niet helpt, kan de laattijdige betwisting ook voor de rechtbank beslecht worden, maar dat is een scenario dat je doorgaans wil vermijden.

Het valt dus aan te raden om door te vragen naar de reden of oorzaak van betwisting. Je kan dan een commercieel voorstel doen dat voor beide partijen gunstig is.

Mijn klant wil niet betalen...

Als de gesprekken moeizaam verlopen, dan is het geen slecht idee om een externe partij bij de zaak te betrekken. Je kan bijvoorbeeld een incassobureau aanstellen om op een objectieve manier met de klant te onderhandelen. De kans bestaat dat je klant oprechter zal toelichten waarom hij niet wil betalen.

Als de klant niet van zijn standpunt wil afwijken, dan zal een incassobureau alle invorderingsstappen doorlopen en zorgen voor een volledig en juridisch correct samengesteld dossier. Heeft de minnelijke invordering geen succes geboekt, dan kan u met dit dossier alsnog een gerechtelijke procedure opstarten.

Hulp inschakelen

Heeft jouw zaak te kampen met klanten die niet willen betalen? Wil je enkele complexe zaken bespreken? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen: