014 / 82.14.48 •

Uitstel van Betaling

01 April 2020

Het kan al eens gebeuren dat een klant voor uitstel van betaling vraagt. Misschien heb je dit recent voorgehad, viel je uit de lucht en wist je niet wat te doen. Daarom proberen wij de belangrijkste vragen rond uitstel van betaling hieronder te beantwoorden.

Bij wet is het niet verplicht om uitstel van betaling toe te staan. Natuurlijk bestaat de kans dat je door het niet toekennen van betalingsuitstel de relatie met je klant verzuurd en hem/haar misschien kwijtspeelt. Als je je klant wil behouden (en blij wil maken) volstaat het vaak om simpelweg een kort gesprekje te houden en een nieuwe betalingstermijn te bepalen. Daarbij dien je wel rekening te houden met:

Wat wordt de nieuwe betaaltermijn?

Het zal je niet verrassen, maar de kans is groot dat je klant met financiële problemen kampt en daarom voor een betalingsuitstel vraagt. Dat wil dus zeggen dat jij niet de enige leverancier bent bij wie hij uitstel vraagt.

De bedoeling is natuurlijk dat je klant zijn factuur volledig betaalt. Om dat doel te bereiken is het misschien een goed idee om in schijven te laten betalen. Bijvoorbeeld: 25% van het bedrag gespreid over de komende 4 maanden.

Het is wel belangrijk dat je klant hier goed gehoor aan geeft en dat je de betalingen stipt opvolgt. Op die manier kan je ingrijpen wnaneer de klant zich niet aan de afspraak houdt.

Mag ik intresten aanrekenen?

Als je algemene voorwaarden intresten stipuleren bij laattijdige betaling, dan kan je deze aanrekenen. De keuze is volledig aan jou, maar misschien is het een goed idee om ze toch in rekening te brengen. Zo heb je toch je mogelijke kosten bij verdere procedures gedekt indien de klant zijn belofte niet nakomt. Betaalt de klant netjes en houdt hij zich aan de afspraak? Dan kan je altijd nog beslissen om die intresten kwijt te schelden - dat zal de relatie met je klant zeker ten goede komen.

Alles op papier zetten

Als je beslist om uitstel van betaling te verlenen, dan wijk je af van de factuurdatum en algemene voorwaarden. Om discussie te vermijden, zet je jullie afspraken op papier. Stipuleer duidelijk volgende punten:

  • Het totaal te betalen bedrag

  • Het aantal termijnen en te betalen bedrag voor elke termijn

  • Hoeveel de intresten bedragen

  • Afspraken voor leveringen die gebeuren tijdens het aflossen van deze schuld

  • Het totaal opeisbare bedrag als afspraken niet nageleefd worden

Uitstel van betaling zorgt voor een goede klantrelatie

Zoals we aangegeven hebben, is het niet verplicht om uitstel van betaling te verlenen. Maar als je graag een goede klantrelatie behoudt, is het geen verkeerd idee als je alles netjes op papier zet en er geen discussie mogelijk is voor de betrokken partijen.

Heb je een klant die vraagt om uitstel van betaling? Of heb je ene klant die na uitstel van betaling zijn afspraken niet naleeft? Soms heb je wat hulp nodig. Schakel dan een incassospecialist in. Bel naar 014 / 82.14.48 of neem contact met ons op.

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen:

Ontvang onze gratis e-book.

Nieuwsbrief