014 / 82.14.48 •

Wie betaalt de kosten van het incassobureau?

27 March 2020

Wie betaalt de kosten van het incassobureau?

In België zijn incassobureaus gebonden aan een aantal regels wat betreft de kosten voor een incasso.

Een van die regels zegt dat een klant na ontvangst van een betalingsherinnering of aanmaning ten minste 14 dagen de tijd moet krijgen om zijn openstaande facturen te vereffenen.

In deze aanmaningsbrief moeten bovendien de incassokosten duidelijk vermeld worden.

Indien de klant na 14 dagen geen betaling heeft uitgevoegd, dan dient de klant die incassokosten dan ook te betalen. Hiervoor dient een incassobureau geen nieuwe brief te versturen.

Naast de hoofdsom en btw zal uw klant verantwoordelijk zijn voor nalatigheidsintresten en het forfaitair schadebeding.

Bij wet zijn is er een maximum ingesteld voor de kosten van een incasso. Deze worden berekend aan de hand van een maximumpercentage over de hoofdsom van alle openstaande facturen (niet over de rente).

De nalatigheidsinteresten die uw klant moet betalen, worden berekend volgens het percentage dat vermeld staat in uw Algemene Voorwaarden. Heeft u die niet, dan wordt hiervoor een wettelijk toegestaan percentage gehanteerd.

Algemene Voorwaarden zijn dus belangrijk

Het is dus aangeraden om de kosten voor een incasso of de nalatigheidsintresten te vermelden in de algemen voorwaarden van uw bedrijf. Op die manier kan u aantonen dat uw klant op de hoogte was van deze kosten toen hij een samenwerking met uw bedrijf aanging.

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen: