014 / 82.14.48 •

Deurwaarder sturen: hoe werkt dat?

15 February 2023

Als incassobureau krijgen wij regelmatig te maken met klanten die hun facturen niet op tijd betalen. Het sturen van betalingsherinneringen en aanmaningen leidt soms niet tot betaling en dan moet er een volgende stap worden gezet. Het inschakelen van een deurwaarder kan dan een effectieve oplossing zijn. Maar hoe werkt dat precies?

Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder is een officiële vertegenwoordiger van de rechtbank. Hij of zij is bevoegd om verschillende taken uit te voeren, waaronder het innen van openstaande vorderingen. Een deurwaarder heeft de bevoegdheid om een betalingsbevel uit te vaardigen en om beslag te leggen op bezittingen van de debiteur.

Wanneer schakelt u een deurwaarder in?

Als we als incassobureau merken dat uw klant niet bereid is om zijn of haar factuur te betalen, dan gaan wij over tot het langssturen van een deurwaarder. Het is wel belangrijk om eerst voldoende stappen te hebben genomen om de klant te laten betalen, zoals het sturen van betalingsherinneringen en aanmaningen. Pas als dit geen effect heeft gehad, is een deurwaarder sturen een optie.

Hoe verloopt het proces?

Als u besluit om een deurwaarder in te schakelen, dan dient u een opdracht tot inning in bij de deurwaarder. Hierbij dient u alle relevante informatie te verstrekken over de openstaande vordering en de debiteur. De deurwaarder zal vervolgens een betalingsbevel uitvaardigen aan de debiteur. Als de debiteur niet betaalt, kan de deurwaarder beslag leggen op goederen van de debiteur, bijvoorbeeld een auto of inboedel. Dit kan worden verkocht om de openstaande vordering te voldoen.

Wat zijn de kosten?

Een deurwaarder sturen brengt kosten met zich mee. Deze kosten bestaan onder andere uit de kosten voor het betalingsbevel en de kosten voor beslaglegging. Deze kosten worden verhaald op de debiteur, maar als de debiteur niet kan of wil betalen, kunnen deze kosten voor uw rekening komen. Het is daarom belangrijk om vooraf goed te overwegen of het inschakelen van een deurwaarder de beste oplossing is voor uw situatie.

Conclusie

Een deurwaarder sturen kan een effectieve oplossing zijn als uw klant weigert te betalen. Echter, het is belangrijk om eerst voldoende stappen te hebben genomen om uw klant te laten betalen voordat u een deurwaarder inschakelt. Houd er ook rekening mee dat het inschakelen van een deurwaarder kosten met zich meebrengt en dat deze kosten voor uw rekening kunnen komen als de debiteur niet kan of wil betalen.

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen: