014 / 82.14.48 •

Een Aanmaning tot Betaling Versturen?

31 July 2018

Een aanmaning tot betaling is dwingender van toon dan een betalingsherinnering. Het is dan ook de bedoeling om uw debiteur een allerlaatste kans te geven om zijn/haar factuur te betalen.

We raden aan om het bij één aanmaning te houden. Zo weet uw debiteur dat dit zijn laatste kans is vooraleer u de vordering uit handen geeft. Vermijd dus vermeldingen zoals "eerste aanmaning", want dan weet de debiteur dat er een tweede zal volgen. Dat zal doorgaans tot een latere betaling zorgen. 

Kies er ook voor om een kortere betaaltermijn te hanteren dan u bij een betalingsherinnering zou doen. Zo voelt de debiteur dat er druk op de ketel zit en dat actie vereist is.

Voorbeeldbrief

Beste Klantnaam,

Uit onze administratie is gebleken dat ondervermelde factuur na onze eerste herinnering nog steeds niet door u is voldaan. De betalingstermijn is hiermee onaanvaardbaar overschreden.

Wij verzoeken u met klem om uiterlijk binnen 7 dagen na heden het openstaande factuurbedrag (€100,00) op onze bankrekening BE16 6528 1199 5974 te voldoen. Als uw betaling wederom uitblijft binnen de bovengenoemde termijn, zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven aan onze Incassodienst.

U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende renten en incassokosten.

Alle toekomstige werkzaamheden, ongeacht de hoogte van het factuurbedrag, volgen uitsluitend tegen vooruitbetaling.

Met vriendelijke groeten,
Bedrijfsnaam + Naam

Hulp Inschakelen

Heeft u alles geprobeerd en staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet en schakelt u best een incassospecialist in. Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel daarom dus kort op de bal.

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen:

Ontvang onze gratis e-book.

Nieuwsbrief