014 / 82.14.48 •

Kredietrapporten & Solvabiliteit Check

Kredietrapporten & Solvabiliteit Check

Tags Kredietrapporten & solvabiliteit check is de toekomst voor elke onderneming die haar financiële zaken serieus neemt. Door kredietrapporten op te vragen en een solvabiliteit check uit te voeren, kan u een op data gebaseerde beslissing nemen aangaande de betalingsvoorwaarden die u stelt aan nieuwe (of bestaande) klanten.

Dankzij onze blogberichten en tips over Kredietrapporten & Solvabiliteit Check, zal je al snel wijzer worden.
Aug 15

Solvabiliteit nieuwe klanten: checkt u die en welk risico loopt u?

Wat betekent de solvabiliteit nieuwe klanten voor uw onderneming?

Solvabiliteit is een veel gebruikte term in de zakenwereld. Het is een graadmeter voor de financiële slagkracht van een bedrijf en dus een erg belangrijk gegeven. Concreet geeft de solvabiliteitsratio een verhouding weer tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen (schulden) van een bedrijf. Aan de hand van dat cijfer gaan onder meer banken bepalen of de onderneming theoretisch gezien in staat is om op korte en op lange termijn schulden en kredieten af te lossen.

Vragen over dit artikel? Neem gerust even contact op met incassobureau Trivion voor extra uitleg!

014 / 82.14.48

Ontvang onze gratis e-book.

Nieuwsbrief