014 / 82.14.48 •

Solvabiliteit nieuwe klanten: checkt u die en welk risico loopt u?

15 August 2016

Wat betekent de solvabiliteit nieuwe klanten voor uw onderneming?

Solvabiliteit is een veel gebruikte term in de zakenwereld. Het is een graadmeter voor de financiële slagkracht van een bedrijf en dus een erg belangrijk gegeven. Concreet geeft de solvabiliteitsratio een verhouding weer tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen (schulden) van een bedrijf. Aan de hand van dat cijfer gaan onder meer banken bepalen of de onderneming theoretisch gezien in staat is om op korte en op lange termijn schulden en kredieten af te lossen.

Het is dus best belangrijk om de solvabiliteit van nieuwe klanten na te gaan voor u goederen of diensten levert. U wil toch zeker zijn dat uw facturen ook effectief betaald zullen worden?

Maar… Het solvabiliteitsratio is slechts een theoretisch berekend cijfer gebaseerd op de balans van de onderneming, die op haar beurt slechts een momentopname van de financiële situatie van een bedrijf weergeeft. Bovendien riskeert u nog altijd dat uw factuur onbetaald blijft, zelfs als uw klant uitstekende solvabiliteitsscores kan voorleggen. Een mindere cash flow of beperkte liquiditeit is namelijk niet de enige reden waarom sommige klanten hun facturen niet betalen. Tegen vergetelheid en onwil bent u nog steeds niet beschermd.

De risico’s beperken en tijdig actie ondernemen is en blijft de enige manier om de financiële gezondheid van uw eigen bedrijf te waarborgen!

Hoe u solvabiliteit nieuwe klanten kan nagaan?

Vooraleer u met een (nieuwe) relatie in zee gaat, is het erg nuttig om weten of die potentiële klant voldoende kredietwaardig is, maar gewoonlijk heeft u geen rechtstreekse toegang tot deze bedrijfsinformatie. Om de solvabiliteit van nieuwe klanten te berekenen, heeft u immers toegang nodig tot diens actuele fiscale en financiële cijfers.

Er zijn diverse gespecialiseerde firma’s die credit checks en kredietwaardigheidsrapporteringen aanbieden. Die rapporten bevatten allerhande financiële en fiscale informatie, maar om die cijfertjes correct te interpreteren, moet u vaak al behoorlijk fiscaal onderlegd zijn. De meeste rapporten zijn namelijk behoorlijk complex en technisch opgesteld. Ook de kostprijs voor zo’n credit report durft wel eens tegenvallen.

Gelukkig heeft Trivion ook daar een oplossing voor bedacht. U kan immers ook bij ons een krediet analyse aanvragen voor uw klanten en zo beschikt u wél over duidelijke informatie aan een budgetvriendelijk tarief.

Wat u van onze kredietrapporten mag verwachten?

 • Overzicht van de voornaamste fiscale klantgegevens, zaakvoerders en vestigingen
 • Duidelijke weergave van 26 verschillende financiële ratio’s
 • Volledige en accurate financiële en fiscale informatie van de laatste 3 jaar
 • Samenvatting van de schommelingen van de thesaurie (financiële middelen)
 • Uitgebreide analyse van het betalingsgedrag en risico indicators omtrent laattijdige betaling
 • Duidelijke toelichtingen bij elk onderdeel zodat u ook zonder fiscale achtergrond de cijfers correct kan interpreteren.

Benieuwd wat we over uw klant(en) te vertellen hebben? Gewoon even contact opnemen volstaat om meer informatie, een voorbeeld en een prijsvoorstel voor dergelijke kredietrapporteringen te ontvangen.

Wees alert bij nieuwe én bestaande klanten

Meten is weten en voorkomen is beter dan genezen. Met deze 2 zegswijzen in gedachten, komt u al heel ver. Aan u om het betaalgedrag van uw klanten correct in te schatten én op te volgen en om de kans op niet-betaling tot een absoluut minimum terug te brengen. Houd daarom onderstaande aandachtspunten in het achterhoofd, zowel bij nieuwe als bij bestaande klanten:

 • Vertoonde de klant vroeger een correct en consistent betaalgedrag en is dit recent gewijzigd?
 • Hoe zit het met de organisatie van een bedrijf en is er meer personeelsverloop dan anders?
 • Tip: Lees ook het artikel “Hoe herkent u een nakend faillissement bij uw klant?
 • Uw commerciële medewerkers hebben regelmatig contact met de klant in kwestie. Hoe ervaren zij de recente contacten en voelen zij nattigheid?
 • Weet met wie u zaken doet en check de publicaties in het Belgisch Staatsblad of vraag een kredietrapport bij Trivion aan. Kent u bijvoorbeeld een van de medezaakvoerders als slechte betaler, dan mogen er alarmbellen afgaan.

Welke acties kan u ondernemen om uw financiële risico’s te beperken?

 • Hoe onnatuurlijk het ook moge aanvoelen om een bestelling te weigeren, soms is dit de enige juiste en de veiligste beslissing.
 • U kan perfect een contante betaling vragen voor de eerste leveringen alvorens u een uitgestelde betaling toestaat.
 • Ook wanneer de klant een vorige factuur te laat betaald heeft, kan u de betalingstermijn voor de volgende facturen aanpassen tot er terug voldoende vertrouwen is in een correcte opvolging.
 • Vermijd te hoge factuurbedragen door een voorschot aan te rekenen of door gefaseerd te factureren.
 • Maak duidelijke en schriftelijke afspraken omtrent betalingstermijnen en reageer onmiddellijk als betaling achterwege blijft. Hoe langer een factuur onbetaald blijft, hoe groter het risico dat ze helemaal niet meer betaald wordt!

Speel kort op de bal!

Wilt u zich vooral met uw corebusiness bezig houden en minder met de administratie rond solvabiliteit nieuwe klanten checken en openstaande facturen opvolgen? Dan is contact opnemen met incassobureau Trivion zeker geen slecht idee. Wij volgen de volledige debiteurenadministratie voor u op en doen er alles aan om uw zuurverdiende centjes snel, correct en zo kostenefficiënt mogelijk op uw rekening te doen verschijnen.

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen:

Ontvang onze gratis e-book.

Nieuwsbrief