014 / 82.14.48 •

Welke betalingstermijn kiezen?

01 April 2015

Laat u niets wijsmaken!

Welke betalingstermijn u moet hanteren, is niet wettelijk bepaald

Als leverancier bent u wel degelijk vrij om zelf te bepalen welke betalingstermijn u hanteert en of u al dan niet kortingen voor contante betalingen toestaat. Het is echter wel zo dat er courante betalingstermijnen ingeburgerd zijn en dat uw klanten bepaalde verwachtingen zullen hebben.

Om commerciële redenen kiest u daarom best voor een gangbare en redelijke betalingstermijn. Anderzijds is het aan u om ervoor te zorgen dat u tijdig over voldoende financiële middelen beschikt om uw zaak gezond te houden. U zal dus een compromis moeten vinden om uzelf en uw klanten tevreden te houden…

Afspraak is afspraak

Het is aan u om te bepalen welke betalingstermijnen u oplegt, maar om ze rechtsgeldig te maken, bent u wel verplicht om uw klanten daarover vooraf te informeren. Daarom neemt u de verwachte betalingstermijnen en –modaliteiten best op in uw Algemene Voorwaarden.

Die voorwaarden dient u voor of tijdens het afsluiten van een zakelijke overeenkomst aan uw klant te bezorgen. Deze enkel op uw facturen vermelden, zal dus niet volstaan aangezien de factuur doorgaans pas na het afronden van de transactie wordt overgemaakt. Het is daarom aangeraden om reeds op uw offerte en/of bestelbon naar uw Algemene Voorwaarden te verwijzen of uw betalingstermijnen ook op deze documenten al duidelijk te vermelden.

Wanneer u voldoet aan deze informatieplicht en uw professionele klant uw facturen niet tijdig betwist, wordt automatisch aangenomen dat hij/zij de levering, de factuur en uw Algemene Voorwaarden aanvaard heeft en dat u dus ook de vermelde betalingstermijnen onderling met uw klant overeengekomen bent.

U heeft geen betalingstermijn met uw klant afgesproken?

Enkel wanneer u niet vooraf schriftelijk met uw klant een betalingstermijn heeft afgesproken, zal een wettelijke betalingstermijn van kracht worden. Concreet betekent dit dat wanneer het betalingsgeschil voor de handelsrechtbank komt, de rechter naar alle waarschijnlijkheid een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum zal hanteren.

Welke zijn dan de courante betalingstermijnen

Welke betalingstermijn u best kiest, hangt grotendeels af van uw sector. Bij levering van producten is een contante betaling bij levering niet ongebruikelijk, bij diensten is 30 dagen na factuurdatum dan weer gangbare praktijk en wanneer u zaken doet in de bouw of met overheidsdiensten worden vaak langere betalingstermijnen tot zelfs 60 dagen einde maand verwacht.

U kijkt bovendien best even na welke betalingstermijnen uw concurrenten zoal hanteren. Een langere betalingstermijn kan voor uw klant namelijk een doorslaggevende reden zijn om voor een bepaalde leverancier te kiezen.

Natuurlijk kan u uw klanten wel aansporen om uw facturen sneller te betalen. U kan bijvoorbeeld een korting voor contante betaling voorstellen. Zo hoeft u niet te lang op de betaling te wachten en blijft een gezonde cashflow gegarandeerd. Uw klant heeft bovendien de keuze om uw factuur sneller en met korting te betalen of om te wachten tot de vervaldatum om de rekening te vereffenen.

Uw klant respecteert de afgesproken betalingstermijn niet?

In uw Algemene voorwaarden zal u niet alleen beschrijven welke betalingstermijn u hanteert, maar ook de schadevergoedingen en nalatigheidsintresten die toepasbaar zijn wanneer u klant niet op tijd betaalt. U heeft dus een rechtsgeldig document om de hoofdsom en de bijkomende intresten te vorderen, maar dat wil nog niet zeggen dat uw klant die ook daadwerkelijk gaat overschrijven.

U zal uw klant moeten aanmanen tot betalen en in het slechtste geval zelfs een invorderingsprocedure moeten opstarten. Gelukkig kan u deze tijdrovende klus ook uitbesteden. Bij incassobureau Trivion nemen we die administratieve rompslomp van u over en zorgen we ervoor dat u alsnog uw zuurverdiende centjes ontvangt.

Benieuwd hoe we dat doen? Neem contact met ons op om meer informatie en een vrijblijvende offerte voor incassoservice te ontvangen.

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen:

Ontvang onze gratis e-book.

Nieuwsbrief