014 / 82.14.48 •

Al eens aan korting voor contante betaling gedacht?

15 March 2015

Is korting voor contante betaling toestaan verplicht?

Klanten durven wel eens verkeerdelijk aannemen dat u verplicht bent om een korting voor contante betaling toe te staan. In sommige gevallen zullen klanten zelfs zo’n korting op eigen initiatief aftrekken bij de betaling zonder u daarvan vooraf te verwittigen.

Wettelijk gezien bent u nochtans niet verplicht om zo’n korting voor snelle betaling toe te kennen. U bent als leverancier namelijk helemaal vrij om zelf uw betalingstermijnen en –voorwaarden te bepalen, zolang u die vooraf duidelijk communiceert.

Toch kan het een verstandige beslissing zijn om toch zo’n korting voor contante betaling toe te staan.

Waarom toch korting voor contant toestaan?

  • Staan uw concurrenten wél een korting contant toe en doet u dat niet, dan kan dat een commercieel nadeel betekenen. Omgekeerd geldt uiteraard ook. Wanneer uw concurrenten geen korting voor contante betaling toestaan en u wel, is dat een commerciële troef die u zeker kan uitspelen.
  • Vraagt uw klant expliciet naar kortingen, dan kan u deze vraag omzeilen door de financiële korting voor contante betaling aan te halen. U hoeft dan niet per se uw prijs te verlagen met een commerciële korting (waarvoor uw klant mogelijks een veel hoger kortingspercentage verwacht) en u bent de klant toch tegemoetgekomen in zijn/haar vraag.
  • Uw klanten wachten tot de uiterste vervaldatum om uw facturen te betalen, maar uw leveranciers verwachten snellere betalingen van u? De waarde van de korting kan lager zijn dan de intresten die u zelf moeten betalen voor uw kaskrediet en dan wordt het toekennen van zo’n korting alsnog interessant. Rekenen en vergelijken is de boodschap.
  • Heeft u zelf geen kaskrediet lopen, dan staan de ontvangen gelden bij snelle betaling door uw klanten iets langer op uw eigen rekening en daar krijgt u dan weer positieve intrest op. Die bedragen zijn mogelijks niet erg hoog, maar alle beetjes zijn mooi meegenomen.
  • De administratieve lasten en kosten voor debiteurenbeheer zijn niet te onderschatten. U steekt immers heel wat tijd in het opvolgen van betalingen en wanbetalers. Met een korting contant spoort u klanten actief aan om sneller te betalen en vermindert u het risico op vergetelheid en de bijhorende administratie aanzienlijk.

Hoeveel korting voor contant is redelijk?

De percentages voor betalingskortingen variëren voortdurend in functie van de geldende intrestvoeten bij de banken. Momenteel schommelen de gangbare kortingen voor contant eerder rond de 2% voor betalingen binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Opgelet voor de btw gevolgen!

Een commerciële korting wordt boekhoudkundig heel anders verwerkt dan een financiële korting voor snelle betaling. Een korting voor contante betaling wordt namelijk al verrekend in de maatstaf van heffing, waardoor ook het btw-bedrag en het totaal verschuldigde bedrag veranderen en dat ongeacht of de klant nu wel of niet op tijd betaald heeft.

U informeert zich best even bij uw boekhouder of accountant hoe u kortingen correct in uw facturen dient te verwerken!

En wat als uw klant dan toch niet op tijd betaalt?

Ondanks de voorgestelde financiële korting heeft uw klant nog steeds uw factuur niet betaald en ook de uiterlijke betaaldatum van de factuur is al overschreden? Dan wacht u best niet te lang om actie te ondernemen. Dit kan namelijk een teken aan de wand zijn voor wanbetaling!

U stuurt best meteen een vriendelijke betalingsherinnering uit en als ook die onbeantwoord blijft, is het niet onverstandig om een professioneel incassobureau zoals Trivion in te schakelen.

 

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen: