014 / 82.14.48 •

Wanneer en hoe kan u beslag laten leggen?

29 February 2016
Bleven alle minnelijke pogingen om onbetaalde facturen te innen zonder gevolg, dan kunt u overgaan tot een gerechtelijke incasso en beslag laten leggen. Trivion adviseert en begeleidt u bij elke stap van zowel minnelijke als gerechtelijke invorderingen.

U verkiest meteen de harde actie?

U heeft er genoeg van dat wanbetalers met uw geld en met uw voeten spelen en wil meteen beslag laten leggen zodat voor eens en voor altijd duidelijk wordt dat u het meent? Begrijpelijk, maar helaas niet zo evident. De Potpourri wet heeft er namelijk voor gezorgd dat u niet meer meteen naar de rechtbank kan trekken voor onbetwiste facturen die onbetaald blijven. U moet eerst een minnelijke invorderingsprocedure volgen via een incassobureau, deurwaarder of advocaat.

Jammer denkt u? Niet per se, want een minnelijke invordering levert doorgaans sneller en beter resultaat op. Beslag laten leggen op het loon, de wagen, de woning, … van uw klant is trouwens niet alleen complex, maar ook vaak een tijdrovende en vaak dure procedure. En als u moet kiezen tussen uw punt maken ongeacht de kosten of gewoon het geld ontvangen waar u recht op heeft, dan is de keuze waarschijnlijk snel gemaakt.

De zachte hand: minnelijke invordering

Met onze tips om uw klant sneller te laten betalen komt u al een heel eind. Blijven uw facturen ondanks al u inspanningen toch onbetaald, dan hoeft u nog altijd niet meteen over te gaan tot ingewikkelde juridische procedures.

U kan bijvoorbeeld eerst incassobureau Trivion contacteren. Via herhaaldelijke schriftelijke en telefonische betalingsherinneringen kunnen we doorgaans tot 90% van de facturen via een minnelijke procedure innen. U spaart zo tijd en kosten uit, want we nemen het debiteurenbeheer volledig van u over en dankzij het No Cure, No Pay principe betaalt u in de meeste gevallen helemaal niets voor onze incasso service. Geen kosten als we niet in onze opzet slagen en meestal volstaan ook de nalatigheidsinteresten die uw klant betaalt om onze prestaties te vergoeden.

Wanneer kunnen we wel beslag laten leggen?

Heeft u alle mogelijke middelen benut om een openstaande schuld te innen buiten de rechtbank, maar bleven deze jammerlijk onsuccesvol? Dan beschikt u nog over een laatste redmiddel: de gerechtelijke incasso. In deze fase worden advocaten en deurwaarders ingeroepen. Ook zij zullen eerst een minnelijke invorderingsprocedure opstarten en pas daarna een vonnis vragen bij de rechtbank. Indien die oordeelt dat de schuldenaar moet betalen, krijgt de deurwaarder een uitvoerende titel en kan u beslag laten leggen op de goederen van de klant. Doorgaans legt de gerechtsdeurwaarder eerst beslag op het banksaldo. Staat er onvoldoende geld op de bank, dan kan er worden overgegaan tot een beslag op roerende zaken zoals een wagen, meubels, … of onroerende zaken zoals een bedrijfspand of woning. Ook loonbeslag is een mogelijkheid. Wanneer een schuldenaar loonbeslag opgelegd krijgt, wordt het grootste deel van zijn/haar loon direct van zijn werkgever aan de schuldeiser overgemaakt.

Let wel: als uw klant gerechtelijke bescherming heeft aangevraagd via de Wet Continuïteit Ondernemingen of meerdere schuldeisers heeft die allemaal beslag laten leggen, dan bent u nog lang niet zeker dat u ooit uw geld zal zien!

Is het sop de kool wel waard?

Het spreekt voor zich dat u een vonnis van de rechtbank nodig heeft vooraleer u beslag kan laten leggen. Helaas is zo’n gerechtelijke procedure niet alleen tijdrovend, maar ook duur. Dat schrikt heel wat schuldeisers af, ook al zijn de kosten van zo’n procedure - indien het dossier slaagt - grotendeels voor rekening van de schuldenaar. Het is dan ook raadzaam goed te overwegen of het sop de kool wel waard is. De kosten die aan een gerechtelijke incasso verbonden zijn, overschrijden immers al snel het te innen bedrag.

Conclusie?

Zullen we dus toch maar eerst starten met een vrijblijvende prijsofferte voor een minnelijke procedure? Enkel als die niet tot een succesvolle invordering leidt, kunnen we alsnog gerechtelijke incasso overwegen. Bij Trivion hoeft u daarvoor dan trouwens niet meer op zoek naar een andere partner. Wij volgen het incassotraject namelijk zowel in de minnelijke als in de gerechtelijke fase voor u op!

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen: