014 / 82.14.48 •

Onbetaalde schoolfacturen of bewonersfacturen invorderen

15 August 2015

Niet alleen commerciële bedrijven hebben last van wanbetalers

Ook niet-commerciële organisaties hebben tegenwoordig te kampen met onbetaalde facturen. De onderwijssector klaagt over een stijging in het aantal onbetaalde schoolfacturen en ook de zorgsector wordt niet gespaard van onbetaalde bewonersfacturen.

Het leven wordt steeds duurder en heel wat gezinnen voelen de stijgende financiële druk. De stapel facturen dikt aan en die bottleneck resulteert steeds vaker in betalingsachterstand.

Ook niet-commerciële organisaties zijn echter sterk afhankelijk van stipte en correcte betalingen om kwalitatief onderwijs of kwalitatieve zorg te kunnen verzekeren en hun investeringsplannen waar te maken. Dergelijke non-profit organisaties hebben echter vaak niet de middelen of het personeel beschikbaar om veel tijd en energie in de opvolging van die onbetaalde schoolfacturen of ziekenhuisfacturen te steken.

Enkele tips om onbetaalde schoolfacturen of bewonersfacturen te vermijden

  • Informeer ouders, bewoners, patiënten, … tijdig over de kosten die ze mogen verwachten.
  • Stuur tijdig een voorschotfactuur en/of spreid de jaarlijkse kosten over meerdere facturen
  • Neem na de eerste laattijdige betaling meteen contact op met de debiteur en vraag wat de reden voor de betalingsachterstand is. Stel indien nodig een afbetalingsplan voor. Beter gespreid en/of later betaald worden dan helemaal niet!
  • Denk proactief mee over kostenbesparende maatregelen zoals groepsaankopen, premies, steunmaatregelen, tegemoetkomingen van het ziekenfonds,…

Wat kan Trivion voor u betekenen?

Trivion levert professionele invorderingsservice aan commerciële bedrijven, maar ook aan organisaties uit de sociale sector. Ook scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen en andere types non-profitorganisaties kunnen ons dus inschakelen om onbetaalde schoolfacturen, ziekenhuisfacturen en dergelijke meer te innen.

Voor dergelijke incasso wordt in eerste instantie extra aandacht besteed aan een zachte en bemiddelende aanpak. We werken bij voorkeur een minnelijke schikking uit waarin beide partijen zich kunnen vinden. Voor de invordering van onbetaalde schoolfacturen baseren we ons bijvoorbeeld op de richtlijnen van Onderwijs Vlaanderen.

Graag wat meer informatie over de diensten die incassobureau Trivion levert aan niet-commerciële organisaties zoals de uwe? Contacteer ons gerust even voor een vrijblijvende kennismaking.

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen:

Ontvang onze gratis e-book.

Nieuwsbrief