014 / 82.14.48 •

Uw klant heeft gerechtelijke bescherming volgens de wet continuïteit ondernemingen aangevraagd?

01 June 2016

Wat houdt de wet continuïteit ondernemingen juist in?

De wet continuïteit ondernemingen (WCO) werd door de overheid in het leven geroepen om het aantal faillissement terug te dringen. Via deze wet kan een onderneming in moeilijkheden tijdelijk beroep doen op gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers.

In de meeste gevallen worden er minnelijke akkoorden gesloten tussen de schuldeisers en de onderneming in kwestie. Daarbij wordt overeengekomen hoe de schulden terugbetaald worden, op welke termijn en tegen welke voorwaarden. Dit noemen we de preventieve fase of buitengerechtelijke reorganisatie. Om die reorganisatie te begeleiden, wordt soms een ondernemingsbemiddelaar of gerechtsmandataris aangesteld.

Ook een gerechtelijke reorganisatie is mogelijk. Daarbij zal een rechter een plan van aanpak vastleggen en soms ook een opschorting van betaling mogelijk maken. Daarbij kan een schuldenaar tijdens een periode van 6 maanden (verlengbaar tot max. 18 maanden) vrijgesteld worden van betalingen. De schuldenaar MAG, maar MOET in deze periode geen schuldeisers betalen.

Welke impact heeft het WCO-statuut op uw activiteiten als leverancier?

Als u op de hoogte wordt gesteld dat een klant gebruik maakt van de wet op de continuïteit van ondernemingen, dan is dat meestal even schrikken. Als u geen onbetaalde facturen heeft uitstaan, dan kan u opgelucht ademhalen. In dat geval dient u enkel rekening te houden met de gerechtelijke bescherming voor nieuwe leveringen en diensten. Deze leveren tegen contante betaling of voorschotfacturen opstellen, kan hier een oplossing bieden.

Heeft u wél een lopend contract en/of onbetaalde facturen, dan moet u er zich op voorbereiden dat de rekeningen niet snel betaald zullen worden en het dossier vooral goed opvolgen.

Uw eerste reactie is stoppen met leveren?

Op het moment dat een onderneming een WCO-statuut aanvraagt, is ze ook beschermd tegen neen leveringsstop. De intentie van de wet continuïteit ondernemingen is om ondernemingen een kans te geven om financiële ademruimte te creëren en een faillissement te vermijden.

Daarom worden leveranciers in het kader van een herstelplan, verplicht om goederen en/of diensten te blijven leveren binnen het kader van een bestaand contract. Enkel indien u geen leverancierscontract heeft, kan u dus beslissen om geen goederen of diensten meer te leveren.

Toch kan u ook zonder contract leveringen blijven toestaan tegen bijvoorbeeld contante betaling. Zo loopt u geen risico en is uw klant uit de nood geholpen.

Heeft u als leverancier dan geen rechten, maar enkel plichten?

Dat hangt af van uw statuut als schuldeiser. Binnen een WCO-procedure wordt onderscheid gemaakt tussen:

Bevoorrechte schuldeisers


Dit zijn onder meer schuldeisers die een clausule van eigendomsvoorbehoud hebben opgenomen in hun algemene of bijzondere voorwaarden, of partijen zoals banken en andere financieringsinstellingen. Door hun bevoorrecht statuut kunnen deze schuldeisers nooit verplicht worden om meer dan 24 (of uitzonderlijk 36) maanden uitstel van betaling van kapitaal toe te staan, tenzij ze zelf akkoord gaan om deze termijn te verlengen.

Niet-bevoorrechte (chirografaire) schuldeisers


Als u geen bevoorrecht statuut hebt, kan u bovenstaande beperkingen qua uitstel van betaling niet inroepen. In dit geval worden uw facturen pas na die van de bevoorrechte schuldeisers voldaan.

Wat u wel kan doen om verder verlies tegen te gaan

  • De bescherming volgens de wet op continuïteit ondernemingen, geldt enkel voor bestaande openstaande facturen en niet voor nieuwe. Ook als deze facturen voortkomen uit bestaande contracten.
  • Naast de verplichtingen binnen de WCO-procedure kan u gelukkig wel uw contractuele rechten toepassen. Als uw klant een nieuwe levering niet betaalt en dus niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan u het contract in principe opzeggen. Tenminste als niet-betaling vermeld staat als een van de redenen voor opzeg in uw Algemene Voorwaarden.
  • Zoals eerder vermeld, kan u uw betalingsvoorwaarden aanpassen en bijvoorbeeld een contante betaling vragen voor elke nieuwe levering.

Kan u geleverde goederen terughalen?

Als u een eigendomsvoorbehoud in uw Algemene Voorwaarden heeft opgenomen, kan u in principe niet-betaalde goederen terugeisen. Dit zal echter extra kosten en ongetwijfeld heel wat ergernis bij uw klant opleveren. Een betalingsplan overeenkomen en aangepaste voorwaarden voor nieuwe leveringen is om commerciële redenen vast een beter idee.

Vermijd openstaande facturen en schakel een professional in

Als uw klant gerechtelijke bescherming via de WCO-wet heeft aangevraagd, zit er helaas niet veel anders op dan wachten (en duimen) tot de klant in kwestie zijn/haar financiën terug op orde heeft en uw factuur kan betalen.

De beste raad blijft om het betalingsgedrag van uw klanten nauwgezet op te volgen, de openstaande bedragen niet te laten oplopen en bij de minste twijfel over kredietwaardigheid meteen actie te ondernemen.

Heeft u niet de nodige tijd, zin of energie om openstaande facturen en betalingen permanent op te volgen? Dan is Incassobureau Trivion inschakelen om die zaken voor u op te volgen een erg slimme zet. Wij nemen de volledige administratie uit handen en gaan professioneel en kordaat, maar toch uiterst klantvriendelijk te werk om uw debiteurenbeheer vlot en zorgeloos te laten verlopen.

Ps: Loopt het echt mis en gaat de klant effectief failliet, dan zorgen wij voor de nodige administratieve formaliteiten (waaronder een fiscaal attest) zodat u tenminste de btw op de niet-betaalde facturen kan terugvorderen.

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen:

Ontvang onze gratis e-book.

Nieuwsbrief