014 / 82.14.48 •

U overweegt om leverancierskrediet te verlenen?

15 June 2016

Wat is leverancierskrediet?

Het leverancierskrediet is een vrij courant gebruik bij handelstransacties. Door goederen of diensten te leveren op factuur en een uitgestelde betaling toe te staan, verleent u namelijk als het ware krediet aan uw klanten. Het alternatief voor zo’n leverancierskrediet is contante betaling bij ontvangst van de goederen.

Opletten geblazen

De klant krijgt meer tijd om uw factuur te betalen, wat concreet betekent dat u geld voorschiet. Geld dat u zelf ook nodig heeft om uw leveranciers te betalen. Daarom is het erg belangrijk om na te gaan aan wie u zo’n leverancierskrediet toekent en onder welke voorwaarden.

Ook de impact op uw eigen liquiditeit houdt u best in de gaten:

  • Geld op uw bankrekening brengt een zekere rente op. De rente is tegenwoordig niet zo hoog, maar het is een vorm van inkomsten die u in de periode van de betalingstermijn misloopt.
  • Moet u zelf in het rood gaan om uw leveranciers te betalen, dan is er wél een aanzienlijke negatieve rente van toepassing. Extra kosten dus en een dubbel verlies.
  • Wat als de factuur in kwestie helemaal niet betaald wordt? U heeft intussen het factuurbedrag én de btw voorgeschoten wat een aanzienlijk financieel verlies betekent.

De betalingen van uw klanten stipt opvolgen en nagaan of de vooropgestelde betalingstermijnen correct gerespecteerd worden, is cruciaal om de financiële gezondheid van uw onderneming te waarborgen.

Soorten leverancierskrediet, de pro’s en contra’s

Consumptief leverancierskrediet

Dit type krediet wordt verleend aan een consument en kan bijvoorbeeld uitstel van betaling zijn op online aankopen of andere consumptiegoederen. Het gaat doorgaans om kleine bedragen.

Pro: Uitgestelde betaling toestaan, trekt kopers vaak over de streep om toch de aankoop te doen. Ze kunnen nu al gebruik maken van de aankoop en deze pas op later tijdstip betalen.

Contra: Sommige consumenten gaan teveel van zulke kredieten aan of er vallen onverwachte situaties voor waardoor ze alsnog hun rekening niet kunnen betalen. In tegenstelling tot bedrijven, kan u voor consumenten geen actuele financiële cijfers opvragen. U moet dus op de gezonde rede van uw klant vertrouwen, wat een zeker risico inhoudt.

Productief leverancierskrediet

Dit is het type krediet dat bedrijven onderling aan elkaar verlenen. Ook in dit geval gaat het gewoonlijk om kortlopende vorderingen (op minder dan een jaar).

De pro’s en contra’s zijn min of meer dezelfde als bij het consumptief krediet maar dan op grotere schaal. De betalingstermijnen zijn doorgaans langer, de factuurbedragen lopen op en vaste klanten kunnen meerdere uitstaande facturen opstapelen. U moet in alle geval vermijden dat u té afhankelijk wordt van het betalingsgedrag van uw klanten en de periode van het leverancierskrediet zo kort mogelijk houden.

Hoe beperkt u de risico’s van leverancierskrediet?

  • Maak duidelijke afspraken over de uiterste betaaldatum en bevestig deze duidelijk op de factuur.
  • Zorg ervoor dat uw algemene voorwaarden duidelijk en transparant zijn. Vermeld ook expliciet wat de gevolgen van laattijdige betaling inhouden en welke kosten en interesten van toepassing zijn. Dat schrikt af en het compenseert toch gedeeltelijk uw verliezen.
  • Stimuleer stipte betalingen door een korting voor contante betaling toe te staan.
  • Leg vooraf duidelijk de bedragen en betaaltermijnen vast als u met tussentijdse aflossingen werkt.
  • Stel een domiciliëringsopdracht voor en eventueel ook een financiële korting als voor betaling via domiciliëring wordt gekozen.
  • Verstuur een betalingsverzoek in plaats van een factuur voor deelbetalingen en voorschotten. Op deze manier hoeft u nog geen btw voor te schieten op het factuurbedrag.
  • Zorg voor strikte administratieve opvolging zodat uw facturen niet langer onbetaald blijven dan nodig. U wilt toch niet dat de berg aan openstaande facturen zo groot wordt dat u zelf in de problemen komt?

Laat u niets wijsmaken

Klanten durven wel eens krediet eisen en betalingstermijnen afdwingen, maar als leverancier heeft u het volste recht om zelf te bepalen of u leverancierskrediet toestaat en welke betalingstermijnen u hanteert. Uiteraard zijn er in elke sector bepaalde courante gebruiken en kunnen uw betalingsvoorwaarden ook een doorslaggevende factor blijken voor potentiële klanten. Geen gemakkelijke keuze dus…

Zijn er toch klanten die de afgesproken termijnen durven overschrijden, dan is een objectieve partner zoals Trivion inschakelen zeker geen slecht idee. Wij volgen de betalingen stipt voor u op wat u heel wat administratie en kostbare tijd bespaart en kunnen ook indrukwekkende slaagpercentages voorleggen voor vorderingen bij hardnekkige wanbetalers. Hoe we dat doen, lichten we u graag toe tijdens een vrijblijvende kennismaking.

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen:

Ontvang onze gratis e-book.

Nieuwsbrief