014 / 82.14.48 •

Klant bijna failliet of geen reden tot paniek?

15 May 2016

U hoeft niet altijd onmiddellijk het ergste te denken

Dat uw steeds stipt betalende klant plots de betaling van uw facturen uitstelt, hoeft niet meteen te betekenen dat uw klant bijna failliet is. Misschien heeft de klant in kwestie een groot project binnengehaald en tijdelijk grote investeringen moeten doen die maar heel eventjes de cash-flow bemoeilijken? Niet-ontvangst van een factuur is dan weer een vaak gebruikt excuus, maar het kan deze keer ook wel eens de waarheid zijn. Aan u om uit te zoeken wat de precieze reden voor de laattijdige betaling is en hoe u daarmee gaat omspringen. Een kopie van de factuur in kwestie opsturen of tijdelijk toch een uitgestelde betaling toestaan, kan u en uw klant in bovenvermelde gevallen heel wat stress, administratie en kosten besparen.

Openstaande facturen onmiddellijk en zo volledig mogelijk opvolgen, is en blijft de enige manier om te voorkomen dat uw klant toch onverwacht failliet zou blijken en u uw zuurverdiende niet meer kan recupereren.

Belangrijke signalen dat uw klant in financiële moeilijkheden zit

Om het risico op niet betaling maximaal te beperken, kan u uiteraard op regelmatige basis kredietchecks en solvabiliteitsstudies laten uitvoeren, maar die zijn meestal niet gratis. Ze geven u bovendien wel een beeld van de huidige financiële toestand van uw klant, maar geen inzicht in de reden ervan. Er zijn bovendien ook heel wat andere manieren om financiële risico’s tijdig op te merken.

Een faillissement overkomt een bedrijf niet van de ene dag op de andere. Als uwklant bijna faillietis, had u waarschijnlijk eerder volgende zaken al kunnen opmerken:

  • Was uw klant altijd een stipte betaler volgens de betalingshistoriek, maar komen de betalingen nu steeds onregelmatiger of helemaal niet meer binnen?
  • Plots is uw klant niet meer bereikbaar, altijd in bespreking en ook e-mails worden niet meer beantwoord?
  • Begint uw klant plots diverseklachten te formuleren over laattijdige leveringen, beschadigdegoederen of slechte service?
  • Wordt er personeel ontslagen en niet vervangen en verdwijnen openstaande vacatures van de website?
  • Worden de excuses voor de wanbetaling steeds creatiever? De factuur werd niet alleen niet ontvangen, ook de slabakkende economie is plots een boosdoener?

Alert zijn is de boodschap!

Herkent u bovenstaande signalen? Dan mogen de alarmbelletjes afgaan. Heeft u trouwens de wettelijke publicaties in het Staatsblad al eens gecheckt? Als de klant eerder al betrokken was bij een faillissement of jaarrekeningen niet meer gepubliceerd werden, kan dat erop wijzen dat ook deze keer uw klant bijna failliet is. In dat geval schiet u best meteen in actie.

Tijdig een kredietrapport aanvragen bij Trivion is zeker ook een goed idee. In deze handelsrapporten vindt u allerhande interessante informatie over de onderneming in kwestie. Behalve de financiële cijfers van de laatste 3 jaar, geeft zo’n rapport ook heel wat financiële ratio’s, een samenvatting van het betalingsgedrag én een uitgebreide risico analyse voor laattijdige betaling weer. Eventuele negatieve tendensen en/of financiële moeilijkheden zal u met deze kredietanalyses eens zo snel opmerken.

Welke acties onderneemt u dan best?

Van zodra u vermoedt dat uw klant in financiële moeilijkheden zit of erger nog, dat uwklant bijna failliet is, moet u vooral proberen om zo snel mogelijk contact op te nemen. Vraag meteen naar de reden voor de late betaling en stel concrete oplossingen voor. Biedt eventueel een afbetalingsplan aan, want zo verhoogt u de kans dat u alsnog een deel van het bedrag zal ontvangen.

Vergeet zeker niet om na een telefonisch contact meteen de gemaakte afspraken op papier te bevestigen. Elke aanmaanactie moet zorgvuldig gedocumenteerd en opgevolgd worden om in het slechtste geval toch al een volledig dossier ter beschikking te hebben.

Dus u heeft een advocaat nodig?

U hoeft niet per se meteen een advocaat in te schakelen. Ook een incassobureau zoals Trivion kan deze to do’s voor u opvolgen. We starten steeds met een minnelijke invorderingsprocedure, maar kunnen ook de eventueel daaropvolgende gerechtelijke incassoprocedure voor u behartigen. Wil u meer informatie over deze procedures? Neem dan gerust even contact met ons op.

Uw klant heeft u al geïnformeerd van een aanvraag tot gerechtelijke bescherming?

Via de wet continuïteit ondernemingen kan een bedrijf gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers aanvragen. In dat geval heeft u daarover waarschijnlijk een brief ontvangen. Wat die WCO en gerechtelijke bescherming precies betekenen, leest u hier.

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen:

Ontvang onze gratis e-book.

Nieuwsbrief