014 / 82.14.48 •

Incasso tarieven, hoeveel is redelijk?

15 September 2016

Ook omtrent incassokosten zijn er wetten

Heel wat ondernemers schakelen al incassobureaus in om hun openstaande facturen en betalingen op te volgen. Logisch, want door een externe schuldinvorderaar in te schakelen, sparen ze heel wat kostbare tijd en energie uit. Toch is tijdsbesparing zeker niet de enige reden om voor een professionele incassoservice te kiezen. De incasso tarieven blijken doorgaans ook aanzienlijk voordeliger dan de personeelskosten. Tijd- én kostenbesparing dus.

En hoe zit het eigenlijk met uw klant? Zijn de incasso kosten die hij/zij moet vergoeden bij laattijdige betaling nog wel redelijk en wettelijk?

Zijn uw medewerkers wel op de hoogte van de incassowet?

Het is erg verleidelijk om in uw Algemene Voorwaarden erg hoge nalatigheidsinteresten en schadevergoedingen op te nemen in geval van laattijdige betaling. Die zullen klanten immers afschrikken waardoor ze uw facturen waarschijnlijk voorrang geven op alle andere. Alleen, het mag niet!

De incassowet van 20.12.2012 beschermt consumenten tegen onredelijke incasso tarieven en tegen oneerlijke invorderingspraktijken. Deze wet op de consumentenbescherming bepaalt onder meer:

  • dat de consument niet misleid mag worden over de identiteit van de schuldinvorderaar U mag met andere woorden niet doen uitschijnen dat uw aanmaningsbrief van een officiële instantie uitgaat als dat niet het geval is.
  • dat u geen onjuiste bedreigingen mag formuleren U kan zelf niet dreigen met inbeslagname van de inboedel. Daartoe is enkel een gerechtsdeurwaarder gerechtigd en dat alleen als die over een uitvoerbare titel beschikt (bv. een gerechtelijk vonnis of dwangbevel).
  • dat uw omslag geen vermelding mag maken van een schuldinvordering Een grote stempel “ONBETAALD” of “LAATSTE AANMANING” op de buitenzijde van en envelop mag u niet versturen.
  • dat u enkel de schuldenaar zelf mag adresseren Een bezoekje aan de buren, echtgenoot, familie of werkgever van uw klant is bij wet verboden. Ook bij andere instanties bij wie de klant mogelijks schulden heeft, mag u niet proberen uw schuld in te vorderen. Meer nog, u moet er zelfs op toezien dat er geen derden aanwezig zijn bij uw communicatie met de schuldenaar tenzij die daar uitdrukkelijk toestemming toe geeft.
  • dat u geen schuldbekentenis mag afdwingen U mag wél vragen dat uw klant een schuldbekentenis, overdracht van schuldvordering of afbetalingsplan ondertekent, maar dit niet afdwingen. U mag met andere woorden geen “drukkingsmiddelen” gebruiken.
  • dat u de schuldenaar niet mag blijven lastig vallen als die de schuld betwist heeft Als de schuldenaar een aangetekend schrijven heeft verstuurd met een gegronde reden waarom de factuur of schuld betwist wordt, mag u hem/haar niet blijven bestoken met communicaties en aanmaningsbrieven.
  • dat u de schuldenaar niet mag bellen of bezoeken tussen 22:00 en 08:00 u Ook uw slecht betalende klant heeft slaap nodig. U zal uw telefoontjes en huisbezoeken dus voor 22:00 u ‘s avonds of na 08:00 u ’s morgens moeten inplannen.

Last but not least: de incassowet legt ook de grootorde van incasso tarieven en kosten aan banden. U kan dus niet helemaal zelf beslissen hoeveel incasso kosten u doorrekent.

  • De incasso tarieven moeten duidelijk omschreven zijn in de onderlinge overeenkomst met uw klant (een bestelbon of de Algemene Voorwaarden bijvoorbeeld). Het totale bedrag van de incasso kosten moet ook eenvoudig en onbetwistbaar berekend kunnen worden. Gewoon “inningskosten” vermelden, volstaat niet. U moet ook vermelden hoeveel die precies zullen bedragen.
  • De grootorde van de incasso tarieven is wettelijk begrensd met maximale toegestane bedragen in de wet op het consumentenkrediet en de wet handelspraktijken. De incassowet geldt voor iedereen die een schuld invordert. Uzelf dus als ondernemer, maar ook professionele incassobureaus moeten deze wet naleven. Inbreuken kunnen aanleiding geven tot wettelijke sancties, boetes en schorsing. Heeft u onterecht te veel incassokosten geïnd, dan kan u zelfs verplicht worden om uw klant terug te betalen mét interest.

Best een expert inschakelen

Door een professioneel incassobureau zoals Trivion in te schakelen, bent u zeker dat uw invorderingsprocedure geheel conform de wetgeving, maar ook efficiënt en klantvriendelijk verloopt. Wij hanteren immers het principe van maatschappelijk verantwoord incasseren en gaan uw klant dus met het grootste respect benaderen. Zo komt ook de toekomstige verstandhouding niet in het gedrang.

Dankzij onze professionele aanpak kunnen we bovendien een hoge slaagkans en een snelle betaling van openstaande schulden garanderen. Ook daardoor vermijden we dat de incassokosten onnodig hoog zouden oplopen voor uw klant.

Welke incasso tarieven u betaalt?

De opvolging van openstaande facturen uitbesteden aan Trivion is voordeliger dan u zou denken. Wij hanteren immers het No Cure, No Pay principe wat betekent dat u enkel incasso kosten betaalt als wij in onze opdracht slagen.

Meer nog, doorgaans volstaan de nalatigheidsinteresten die de klant moet betalen om ons werk te vergoeden. De hoofdsom wordt op uw rekening gestort en zo heeft u helemaal niets extra voor onze incasso service moeten betalen.

Betaalt de klant enkel de hoofdsom of slechts een deel ervan dan rekenen wij slechts een percentage op het factuurbedrag als vergoeding aan. Ook dat bedrag is erg redelijk.

Kortom, bij Trivion houden we de incasso tarieven zowel voor u als voor uw klant zo laag mogelijk, want zo creëren we een win-win-win situatie voor alle partijen. Doe zelf de test en contacteer ons om een overzicht van onze incassotarieven te ontvangen of start meteen een incassodossier op.

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen: