014 / 82.14.48 •

Onbetaalde facturen laten afbetalen in schijven, een goed idee?

01 March 2016

Uw klant vraagt een afbetalingsplan, wat nu?

Heeft u uw niet-zo-stipt-betalende klant al enkele betalingsherinneringen voor openstaande facturen gestuurd, dan bestaat de kans dat die u om een afbetalingsplan komt vragen. Uw openstaande facturen laten afbetalen in schijven is waarschijnlijk niet meteen wat u in gedachten had, want u zou uiteraard liefst in 1 keer en op tijd het volledige openstaande bedrag op uw rekening ontvangen. En toch kan facturen laten afbetalen volgens een afbetalingsplan ook voor u een erg interessante zaak zijn.

7 redenen waarom afbetalingsplan toekennen geen slecht idee is

 1. Jet ondertekenen van een afbetalingsplan impliceert dat uw klant de schuld erkent en de facturen en openstaande bedragen niet betwist. Die commitment is erg handig indien de klant op later tijdstip alsnog weigert te betalen.
 2. Een eerste deelbetaling vragen als blijk van goede wil is niet ongebruikelijk. Van dat geld bent u dan toch al zeker.
 3. Partiële betalingen verlagen uw credit risk aanzienlijk, want hoe langer u moet wachten op een betaling, hoe kleiner de kans dat u de gelden nog zal ontvangen.
 4. Een afbetalingsplan laten opstellen, is veel goedkoper dan een gerechtelijke procedure opstarten.
 5. Moet u op later tijdstip alsnog een gerechtelijke procedure opstarten, dan zal de rechter uw tegemoetkoming zeker appreciëren en de opvolging van het plan hoogst waarschijnlijk wettelijk afdwingen.
 6. U biedt uw klant opties en die zal uw begrip zeker waarderen wat een eventuele toekomstige samenwerking ten goede komt. Een klant die NU niet kan betalen, kan in de toekomst immers alsnog een interessante, trouwe en correct betalende klant blijken.
 7. U heeft helemaal niets te verliezen en heel wat te winnen.

U gaat een afbetalingsplan opstellen? Enkele handige tips

 • Zet de gemaakte afspraken op papier en laat het document door beide partijen ondertekenen.
 • Vermijd loze beloftes waarbij de klant belooft om binnenkort te betalen. Spreek duidelijke termijnen en tijdstippen af waarop deelbetalingen verwacht mogen worden en vergeet die data niet in uw agenda te noteren. Volg de ontvangen deelbetalingen stipt op en communiceer met uw klant om hem / haar te bedanken voor de ontvangen gelden of te herinneren aan de afgesproken termijnen.
 • Houd het maandelijks af te betalen bedrag redelijk. Beter een iets langere looptijd en kleinere aflossingen, dan grote bedragen die niet geïnd worden!
 • Vergeet niet om de schadebedingen en nalatigheidsinteresten te vermelden in het afbetalingsplan. U kan deze extra kosten achteraf eventueel nog kwijtschelden bij correcte afbetalingen, maar doordat ze in het schriftelijke afbetalingsplan zijn opgenomen, verklaart de klant hier uitdrukkelijk mee akkoord te gaan. Staakt de klant op later tijdstip de betalingen, dan kan u die kosten alsnog recupereren.
 • Tot de volledige schuld is terugbetaald, is het aangeraden om enkel nog diensten en goederen te leveren tegen contante betaling (of zelfs voorafbetaling) om te vermijden dat het openstaande bedrag verder oploopt.

De gouden tip

Van zodra de vervaldatum van uw factuur verstreken is, kan u al een professional zoals incassobureau Trivion inschakelen om uw debiteurenbeheer op te volgen. Wij verzorgen de volledige administratie en communicatie met uw klanten om zo snel en zo veel mogelijk openstaande bedragen voor u te innen.

Indien nodig laten we uw klant openstaande facturen afbetalen in schijven volgens een correct opgesteld afbetalingsplan en ook dat volgen we nauwkeurig voor u op. Zo heeft u een vlotte invordering met een hoge slaagkans zonder zorgen!

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen: