014 / 82.14.48 •

U ontvangt plots geld via een onbekend rekeningnummer, via een derdenrekening?

15 December 2016

Wat is die derdenrekening juist?

Krijgt u gelden overgeschreven via uw advocaat, deurwaarder, notaris of incassobureau en dat via een onbekend rekeningnummer dan hoeft u zeker niet te panikeren. In tegendeel! Dat is net een goed teken. In België is het hebben van zo’n aparte derdenrekening (of derdengeldenrekening of kwaliteitsrekening) namelijk verplicht voor bepaalde beroepen en diensten.

Incassobureaus die schulden invorderen bij consumenten moeten kunnen aantonen dat ze over zo’n derdengeldenrekening beschikken om een wettelijke erkenning tot schuldinvorderaar te verkrijgen bij de FOD Economie. Het is een van de wettelijke verplichtingen om consumenten te beschermen, net zoals het kunnen voorleggen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bewijs van goed gedrag en zeden trouwens.

Alle sommen die ontvangen worden voor derden (u dus), moeten op zo’n aparte derdengeldenrekening gestort worden en van daaruit weer doorgestort. Deze rekening mag niet gebruikt worden voor eigen kantooruitgaven. Ze is afgeschermd van het eigen patrimonium van het incassobureau en zodoende ook beschermd in geval van faillissement. Uw geld kan dus nooit aangewend worden om andere schuldeisers (bv. van het incassobureau zelf) mee te betalen. Kortom, het feit dat er een derdenrekening is, biedt u toch al enige garantie.

Opletten dus aan wie u betaalt

De facturen van het incassobureau zelf voor de incassokosten en aanmaningen die via een incassobureau in naam van derden worden verstuurd, zullen dus een verschillend rekeningnummer vermelden. U controleert dus best bij elke betaling of u wel naar het juiste rekeningnummer overschrijft.

De Trivion rekeningnummers

Incassobureau Trivion is een officieel erkende incassodienst (inschrijvingsnummer FOD Economie: 213483) en beschikt dus ook over zo’n verplichte kwaliteitsrekening. U kan dus best 2 rekeningnummers opslaan als u zaken met ons doet.
  • kantoorrekening (om onze facturen voor incassokosten te betalen): BE27 3631 4750 1573
  • derdenrekening (naar en van dewelke ingevorderde sommen worden overgeschreven): BE65 1325 4140 1396

Meer weten over onze kwaliteitsgaranties?

Natuurlijk doet u wat onderzoek voor u bepaalt met welk incassobureau u gaat samenwerken. Gelijk heeft u! Wil u meer weten over de kwaliteitsgaranties die we bij Trivion bieden, dan hoeft u ons enkel even tecontacteren. We beantwoorden met plezier al uw vragen!

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen: