014 / 82.14.48 •

Hoe btw onbetaalde facturen terugvorderen?

01 September 2016

Een onbetaalde factuur betekent niet 1, maar 3 keer verlies!

Wanneer een klant uw factuur niet betaalt, dan draait u daar maar liefst 3 keer voor op. U heeft namelijk niet alleen de geleverde goederen en/of uw werkuren gefinancierd. Ook de belastingen komen bij u aankloppen. Uitgaande facturen worden via de fiscale aangifte immers bij uw omzetcijfer geteld en daarop betaalt u winstbelasting. Ook de btw op onbetaalde facturen heeft u intussen voorgeschoten. Over de rente die u bent misgelopen als de centjes wél op uw rekening hadden gestaan, zullen we ook maar even zwijgen…

Opletten geblazen want ook uw eigen liquiditeit komt in het gedrang

Dat u de goederen/werkuren, de btw en mogelijks ook al de omzetbelasting heeft moeten voorschieten, zet uiteraard uw eigen liquiditeit onder druk. Heeft u nog wel voldoende cash flow over om uw eigen leveranciers op tijd te betalen en zelf bijkomende administratiekosten en nalatigheidsinteresten te vermijden?

Zo geraakt u wél aan uw geld

De beste oplossing om een financiële kater te vermijden, is uiteraard om ervoor zorgen dat de factuur alsnog betaald wordt. Daarvoor kan u zelf uw klant gaan aanmanen of beroep doen op een professioneel invorderaar zoals Trivion.

Komt uw klant nog steeds niet of nooit meer over de brug, dan is de schade beperken het enige alternatief. De betaalde btw op onbetaalde facturen terugvorderen, is daar 1 onderdeel van.

U mag niet zomaar onbetaalde facturen wegboeken

Oninbare vorderingen kan u boekhoudkundig verwerken als verliespost waardoor de omzetbelasting niet langer verschuldigd is en ook de btw kan u boekhoudkundig wegcijferen. Hoe u of uw boekhouder dat best aanpakt leest u in het artikel “Oninbare vorderingen boeken”.

Alleen mag u niet zomaar met cijfertjes goochelen in uw boekhouding. U moet kunnen bewijzen dat de vordering oninbaar is, oftewel dat de schuldvordering definitief, zeker en vaststaand is.

Hoe bewijzen dat uw factuur niet betaald zal worden

U moet kunnen aantonen dat u alle mogelijke stappen heeft ondernomen om de schuld te innen en dat er geen betaling meer zal volgen. Dat kan eventueel aan de hand van een fiscaal attest:

  • Werd de klant in kwestie failliet verklaard, dan kan u bij de curator een fiscaal attest aanvragen. Dit curateel attest pro fisco bevestigt dat er geen betaling meer zal volgen.
  • Als uw klant gerechtelijke bescherming via de wetgeving continuïteit ondernemingen heeft aangevraagd, kan u best informeren bij de aangestelde schuldbemiddelaar.
  • Heeft u een incassobureau ingeschakeld en blijkt de schuld oninbaar, dan kan ook het incassobedrijf een btw recuperatie attest bezorgen.

De Trivion garantie

Bij Trivion kiezen we er bewust voor om eerst alles op alles te zetten om de factuur in kwestie alsnog betaald te krijgen. Dat is de meest eenvoudige en de eerlijkste manier om uw financiële risico’s te verminderen. We zullen de wanbetaler in kwestie dus sowieso aanmanen tot betaling en de nodige stappen ondernemen.

Blijkt de schuld effectief oninbaar of blijkt de klant intussen failliet, dan bezorgen wij u sowieso het nodige fiscale attest zodat u de btw op onbetaalde factureren correct kan terugvorderen. In dat laatste geval betaalt u dankzij ons No Cure, No Pay beleid trouwens helemaal niets. Kortom, u heeft helemaal niets te verliezen door uw debiteurenbeheer aan ons uit te besteden.

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen: