014 / 82.14.48 •

Blog

Overzicht

Aug 15

Solvabiliteit nieuwe klanten: checkt u die en welk risico loopt u?

Wat betekent de solvabiliteit nieuwe klanten voor uw onderneming?

Solvabiliteit is een veel gebruikte term in de zakenwereld. Het is een graadmeter voor de financiële slagkracht van een bedrijf en dus een erg belangrijk gegeven. Concreet geeft de solvabiliteitsratio een verhouding weer tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen (schulden) van een bedrijf. Aan de hand van dat cijfer gaan onder meer banken bepalen of de onderneming theoretisch gezien in staat is om op korte en op lange termijn schulden en kredieten af te lossen.

Aug 01

Klant betwist factuur, en nu?

Geen nieuws, goed nieuws!

De wet stelt dat elke niet-betwiste factuur als een geaccepteerde factuur beschouwd mag worden en dus betaald moet worden door de klant. Tenminste als u een onderneming factureert, want bij facturen aan particulieren gelden andere principes. Handelaren moeten de factuur in kwestie wel binnen een redelijke termijn protesteren als ze van plan zijn om die niet te betalen.

Jul 15

Dokters rekeningen niet betaald: is dit een nieuwe tendens?

Een zorg voor veel zorginstellingen

Ziekenhuizen, zorginstellingen en (dieren)artsen krijgen de laatste jaren steeds vaker te maken met onbetaalde facturen. Uit een enquête in verschillende ziekenhuizen blijkt dat de meeste dokters rekeningen niet betaald worden omdat patiënten ze gewoonweg niet meer kunnen betalen. Geen onwil dus, maar een effectief tekort aan financiële middelen.

Jul 01

Schakelt u best een advocaat of incassobureau in voor uw onbetaalde facturen?

Laat u tijdig assisteren

Het belang van een correcte opvolging van betalingen is niet te onderschatten. Ook al heeft u voldoende werk, laattijdige betalingen door klanten kunnen uw bedrijf in ernstige financiële moeilijkheden brengen. Wanbetaling is nog steeds de voornaamste reden voor faillissementen in België!

Jun 15

U overweegt om leverancierskrediet te verlenen?

Wat is leverancierskrediet?

Het leverancierskrediet is een vrij courant gebruik bij handelstransacties. Door goederen of diensten te leveren op factuur en een uitgestelde betaling toe te staan, verleent u namelijk als het ware krediet aan uw klanten. Het alternatief voor zo’n leverancierskrediet is contante betaling bij ontvangst van de goederen.

Jun 01

Uw klant heeft gerechtelijke bescherming volgens de wet continuïteit ondernemingen aangevraagd?

Wat houdt de wet continuïteit ondernemingen juist in?

De wet continuïteit ondernemingen (WCO) werd door de overheid in het leven geroepen om het aantal faillissement terug te dringen. Via deze wet kan een onderneming in moeilijkheden tijdelijk beroep doen op gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers.

May 15

Klant bijna failliet of geen reden tot paniek?

U hoeft niet altijd onmiddellijk het ergste te denken

Dat uw steeds stipt betalende klant plots de betaling van uw facturen uitstelt, hoeft niet meteen te betekenen dat uw klant bijna failliet is. Misschien heeft de klant in kwestie een groot project binnengehaald en tijdelijk grote investeringen moeten doen die maar heel eventjes de cash-flow bemoeilijken? Niet-ontvangst van een factuur is dan weer een vaak gebruikt excuus, maar het kan deze keer ook wel eens de waarheid zijn. Aan u om uit te zoeken wat de precieze reden voor de laattijdige betaling is en hoe u daarmee gaat omspringen. Een kopie van de factuur in kwestie opsturen of tijdelijk toch een uitgestelde betaling toestaan, kan u en uw klant in bovenvermelde gevallen heel wat stress, administratie en kosten besparen.

May 01

Maatschappelijk verantwoord incasseren levert meer op dan u denkt!

Elke klant telt en klant is koning

In het huidige economische klimaat telt elke klant, ook klanten met een betalingsachterstand. Het kost doorgaans meer om een nieuwe klant te overtuigen, dan om een bestaande klant te behouden en een slechte betaler kan in de toekomst alsnog een interessante klant blijken. Net daarom is maatschappelijk verantwoord incasseren zo belangrijk.

Apr 15

Succesvol telefonisch incasseren? Enkele tips.

Goed begonnen is half gewonnen

Om telefonisch incasseren tot een succes te maken is een goede voorbereiding cruciaal. U moet immers gepastkunnen reageren op elke mogelijke vraag en op alle argumenten van uw klant. Zorg er daarom voor dat u zeker volgende informatie bij de hand heeft voor de telefoon in de hand neemt: 

  • Correcte en volledige naam van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de betalingen.
  • Overzicht van de openstaande factuur of facturen (factuurnummers, bedragen, vervaldata,…)
  • Totaal openstaand saldo • Werd er een klacht geformuleerd en werd die correct afgehandeld?
  • Overzicht van de verstuurde betalingsherinneringen en aanmaningen (aantal, data, eventuele reacties en betalingsbeloftes, …)
  • Eerder gemaakte afspraken rond betaling en/of betalingsplan
  • Betalingsgedrag van de klant: is deze betalingsachterstand recent of valt dit regelmatig voor?
Apr 01

Hoe best een niet betaalde factuur boeken

Vermijd een fiscale tegenvaller na de financiële kater

Van zodra u een verkoopfactuur heeft opgesteld, bent u btw aan de Staat verschuldigd. Het netto factuurbedrag telt bovendien mee in uw totale omzet waarop u op het einde van het jaar winstbelasting moet betalen. Als uw klant uw factuur weigert te betalen, doet u dus niet 1, maar 3 keer verlies als u niets doet. Net daarom kan u best de niet betaalde factuur boekenzoals het hoort zodat u niet opdraait voor deze belastingen.

Trivion bvba

Eikendreef 4
2350 Vosselaar
België

Tel: +32 (0)14 82 14 48
Fax: +32 (0)14 78 07 26
info@trivion.be

Graag meer info over onze incasso tarieven?

Gratis offerte!